Contact

Inschrijven

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste één maand en wordt per de 1ste van de maand stilzwijgend voor de periode van één maand verlengd. Opzeggen kan mondeling of per E-mail (phagenpimentel@gmail.com) aan Capoeiraschool, welke uiterlijk vóór de 1ste van de maand binnen moet zijn, de opzegging is de opvolgende maand van kracht.

<a class=”qbutton default popmake-467″ href=”#”>Inschrijven</a>

Het lesgeld dient in de 1ste week van de maand te worden voldaan op Rekeningnummer/IBAN: NL97RABO0102191301 ten name van P. Hagen Pimentel – KriyAção

Het lesgeld zal ook dienen te worden betaald indien de leerling om welke reden dan ook aan een of meerdere lessen of trainingen niet deelneemt, tenzij Capoeiraschool hem / haar van deze verplichting tijdelijk heeft ontheven. Deze mondelinge afspraak zal per E-mail aan de leerling worden bevestigd.

Capoeiraschool is gesloten op erkende feestdagen en gedurende de kerst- en zomervakantie (aansluitend aan de schoolvakanties).

Een ieder sport op eigen risico. Capoeiraschool is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of in ongerede raken van de in de sportzaal achtergelaten (sport-)kleding en voorwerpen. Capoeiraschool aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid en de leerling ontheft de Capoeiraschool bij dezen van elke aansprakelijkheid.

Indien de leerling minderjarig (jonger dan 18) is, zal de ondergetekende van het inschrijfformulier verantwoordelijk zijn voor bovengenoemde bepalingen.

Inschrijven

Contact Info

KriyAção
Pedro Hagen Pimentel
Glipper Dreef 205e
2104WG, Heemstede
06-27095653

KvK-nummer: 57499047
BTW-nummer: 2462.73.227
IBAN: NL97RABO0102191301

www.capoeiraschool.nl